Media Tecnologia

Curiositats

Muntatge d’imatges

Aquesta adre?a permet fer un muntatge a partir de les paraules que tu escriguis, amb les imatges que troba al Google. Hem provat posant “Xarxa Telecentres Catalunya” i aquest ?s el resultat:

http://grant.robinson.name/projects/montage-a-google/montage-a-google.htm

Per qu? es mou el cursor del ratol??
Segurament us heu preguntat algun cop com es mou el cursor del ratol? per la pantalla. Aquest enlla? curi?s ho mostra d’una manera molt visual i divertida…

http://www.1-click.jp/

Hist?ries de Barcelona

Us heu enamorat passejant pels carrers del G?tic? Teniu una proposta interessant per al vostre barri i la voleu donar a con?ixer? Heu patit les nefastes conseq??ncies de l’atac d’un colom a la pla?a Catalunya i no sabeu on explicar-ho?

Sou aventurers de l’asfalt, somniadors desbordats d’hist?ries de la ciutat? Voleu expressar-vos amb llibertat sobre tot all? que afecta Barcelona?

Us agrada con?ixer les opinions de la gent? Descobrir an?cdotes, idees, retalls d’altres vides?

Aquest ?s el vostre site. Un site per construir i con?ixer una ciutat diferent. Una ciutat de tothom.

Visita el web

Google

Google Inc., m?s coneguda com Google, ?s una empresa que t? com a principal producte el seu motor de recerca. L’empresa es va fundar a l’any 1998 per Larry Page i Sergey Brin, dos estudiants de doctorat en inform?tica de la Universitat d’Stanford (California, EUA).

Per? Google no representa nom?s un dels cercadors m?s coneguts i utilitzats al territori, sin? que presenta d’altres possibilitats que molts desconeixem. Per exemple, el m?n del correu electr?nic es va revolucionar amb Gmail, el seu producte de correu gratu?t que ofereix als seus usuaris un espai de quota de disc de 2GB.

Google Moon

googlemoon Cerca d’itineraris i millors recorreguts
Sens dubte una de les aplicacions m?s curioses de Google. Visualitza la Lluna i el lloc d’aterratge d’algunes naus que l’han visitat.
Google Moon ?s un homenatge als primers passos de l’home a la Lluna i la NASA col•labora en aquest projecte tan ambici?s. Volta per la Lluna…

Google Maps

Cerca d’itineraris i millors recorreguts
Al teu abast adreces, negocis i itineraris mitjan?ant un mapa, en visi? sat?l•lit i h?brid (barreja de mapa cartogr?fic i sat?l•lit). F?s la prova!

Google Earth

T’atreveixes a cercar casa teva via sat?l•lit?

?s molt f?cil, nom?s has de visitar el Google Earth i podr?s combinar imatges de sat?l•lits, mapes i la pot?ncia de les cerques de Google per a posar tota la informaci? geogr?fica a la teva disposici? i en “uns clics”. V?s a Google Earth per saber m?s.

Et recomanem qu? facis una visita guiada qu? trobar?s molt ?til!

Has fet servir algun cop la telefonia per Internet?

Prova amb l’Skype!

Skype ?s una xarxa de telefonia per Internet, fundada per Niklas Zennstr?m i Janus Friis, els creadors de Kazaa. El codi i protocol d’Skype s?n tancats i protegits, per? els usuaris interessats poden descarregar gratu?tament l’aplicaci? del lloc oficial.

Els usuaris d’Skype poden parlar entre ells gratu?tament. L’aplicaci? tamb? inclou un servei anomenat SkypeOut que permet als usuaris trucar a tel?fons convencionals, per? aquest servei no ?s gratu?t.

Les tarifes oscil.len entre els 0,017ˆ i els 0,55ˆ al minut, depenent de si les trucades s?n a un tel?fon fix, a un m?bil, o a altres pa?sos. Skype ?s multiplataforma. Funciona sota els sistemes operatius: MS Windows 2000/XP, GNU/Linux, Mac OS X i Pocket PC.